Podmienky používania

Podmienky používania

Nasledujúce podmienky platia pre používanie aplikácie ,,Stará tržnica Banská Bystrica“

- Ste oprávnený vytvoriť iba jeden profil pre jednu osobu. Môžete byť kedykoľvek požiadaný o identifikáciu vašej osoby.

- ,,Stará tržnica Banská Bystrica“ si vyhradzuje právo zrušiť alebo vymáhať odmeny naspäť, ak majú oprávnené podozrenie na podvod.

- Odmeny (napríklad peňažné poukážky, zľavové kupóny alebo produkty) získané v aplikácii nemôžu byť vymenené za peniaze.

- Iba personál obchodu má oprávnenie aktivovať odmenu v aplikácii. Užívateľ aplikácie môže aktivovať odmenu iba v prípade, že tak urobí pred očami personálu obchodu.

Kupóny

- Pre získanie zľavy aktivujte kupón stlačením tlačidla "Uplatniť". Užívateľ aplikácie môže aktivovať odmenu iba v prípade, že tak urobí pred očami personálu obchodu. Kupón je aktivovaný po dobu 30 sekúnd od aktivácie.

- Kupóny môžu mať jednorázovú platnosť po použití bude kupón automaticky zmazaný.

- Kupóny môžu mať platnosť raz za deň, kupón sa po použití vymaže a na nasledujúci deň sa kupón automaticky obnoví.

- Kupóny môžu mať neobmedzenú platnosť.

- Kupóny nie je možné kombinovať s inými akciami.

- Kupóny nie je možné zameniť za hotovosť.

- Pôvodné ceny uvedené na kupónoch sa môžu od aktuálnej ponuky líšiť.

- Vyhradzujeme si právo tento kupón zmeniť, ukončiť jeho platnosť alebo ho nahradiť inou ponukou.